Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h, subotom od 08-18h, nedeljom ne radimo

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Faris Crnovršanin

Radiologija

Specijalizacija MDCT i MR dijagnostika u oblasti neuroradiologije

Dr Faris Crnovršanin, svoje radno iskustvo stekao je na odeljenju urgentne radiologije u Urgentnom centru KCS, a zatim i u Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS. Posebna sfera njegovog rada jeste MDCT i MR dijagnostika u oblasti neuroradiologije

KLINIČKI CENTAR SRBIJE, CENTAR ZA RADIOLOGIJU I MAGNETNU REZONANCU

Radiolog, novembar 2019 .godine i dalje Klinički centar Srbije, Centar za magnetnu rezonancu

Radiolog, novembar 2014. do novembar 2019. godine Klinički centar Srbije, Urgentni centar, odeljenje urgentne neuroradiologije

Lekar na specijalizaciji, oktobar 2010. – april. 2014. godine Hitna služba ZC , Novi Pazar

Doktor medicine, 2006. – oktobar 2010. godine Hitna služba ZC, Novi Pazar

OBRAZOVANJE

Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od oktobra 2010. godine. Specijalistički ispit položen u oktobru 2014. godine sa ocenom 5. Upisao specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine, oblast radiologija. Upisao osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i diplomirao u aprilu 2006. godine

Usavršavanje

Kontinuirano se edukuje u oblasti neuroradiologije i svoje znanje unapređuje na skupovima, kongresima i radionicama usko posvećenim dijagnostici nervnog sistema kako u zemlji tako i u inostranstvu.