Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h, subotom od 08-18h, nedeljom ne radimo

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

MAGNETNA REZONANCA

Magnetna rezonanca je neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz organa i struktura tkiva. Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja). Pregled se može ponavljati više puta, a na kontrast (sredstvo koje se daje u određenim situacijama, zbog detalja koji su neophodni za preciznu dijagnostiku) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije.

MULTISLAJSNI SKENER

Skener je bezbolna, neinvazibna dijagnostička metoda kojom se dobijaju precizni prikazi različitih organa i delova ljudskog tela. Aparat pomoću X zraka pravi slike slojeva pojedinih organa ( srca, pluća, jetre, pankreasa, bubrega, slezine, nadbubržnih žlezda, krvnih sudova, kostiju i kičme...).

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista kod zdravih osoba kao sistematski preventivni pregled, kod osoba sa zdravstvenim tegobama i u sklopu preoperativne pripreme. Pregled obuhvata razgovor sa pacijentom (anamneza) , tokom kog uzima detaljne podatke o pacijentovom stanju, sadanjim tegobama, pređašnjim bolestima i bolestima u bližoj poredici, kao i detaljnog kliničkog pregleda.

ULTRAZVUK

Ultrazvučni pregled je potpuno bezopasna metoda pregleda unutrašnjih organa. Tehnika pregleda se zasniva na zvučnim talasima visoke frekfencije koji prolaze kroz tkiva i organe, odbijaju se različitom brzinom, vraćaju se ka sondi i vizealizuju na ekranu.

RENDGEN

Radiografija je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja se zasniva na primeni X zraka za snimanje različitih delova tela i organa. Pruža informacije o zapaljenskim bolestima organa, tumorima, povredama kostiju, degenerativnim i zapaljinskim bolestima kostiju.

MAMOGRAF

Mamografija je bezbolna, neškodljiva rendgenska tehnika, kojom se dobija jasna slika o unutrašnjosti dojke, radi se u svrhe ranog otkrivanja oboljenja dojki.

FIZIKALNA TERAPIJA

REHABILITACIJA