Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h, subotom od 08-18h, nedeljom ne radimo

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Marija Ratković

Radiolog

Specijalizacija Radiologija

Obrazovanje

 • 2012. - 2014. - Klinički centar Srbije, Centar za Radiologiju i MR, Beograd, Srbija
  Specijalizacija iz Radiologije
 • 2010. - 2012. - Klinički centar ''Beogradski'', Radiološka služba, Beograd, Srbija
  Specijalizacija iz Radiologije
 • 2006. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
  Poslediplomske studije iz Humane reprodukcije
 • 2006. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
  Šestomesečna praksa iz Opšte medicine (pre polaganja Državnog ispita i sticanja licence)
 • 1999. - 2006. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
  Doktor medicine,  diplomirala sa prosekom 9,11
 • 2003. - 2007. - Stipendista Republičke Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka
 • 1995. - 1999. - Trinaesta beogradska gimnazija, Beograd, Srbija, nosilac počasne Vukove diplome

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2012. - do danas - Odeljenje urgentne radiologije, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Beograd
  Lekar na specijalizaciji i specijalista radiologije
  Urgentna dijagnostika kod pacijenata nakon svih vrsta traume, dijagnostika kod pacijenata u akutnim hirurškim i internističkim stanjima kao i pacijenata sa akutnim i hroničnim postoperativnim komplikacijama
  Kontrolni pregledi operisanih i nehirurški tretiranih pacijenata
  Ultrazvucni pregledi dojke, vrata, mekih tkiva i testisa
  Rad sa specijalizantima i nadglednje u toku radioloških procedura
 • 2012. - Klinika za abdominalnu hirurgiju (Prva hirurška klinika), Klinički centar Srbije, Beograd, Specijalista radiologije
  Konvencionalne radiološke procedure i dijagnostika
  Ultrazvuk abdomena i mekih tkiva
  MDCT pregled vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice. MDCT angiografija
  Dijagnostika kod pacijenata nakon operacije i postoperativnih komplikacija
 • 2010. - 2012. - Klinički centar ''Beogradski'', Beograd, Srbija
  Lekar opšte prakse i lekar na specijalizaciji iz radiologije
  Sistematski i preventivni pregledi
 • 2007.- 2010. - Bel Medic Opšta bolnica, Beograd, Srbiia
  Lekar opšte prakse

Praktičan rad
Sve konvencionalne radiološke procedure
MDCT pregled  vrata, grudnog koša, abdomena ,male karlice, MDCT urografija
MDCT angiografija krvnih sudova visceralnih organa i ekstremiteta
Ultrazvučni  pregledi (abdomena I male karlice, štitne žlezde, dojke, testisa, mekih tkiva,  pedijatrijski ultrazvuk)

Profesionalna članstva
Srpsko lekarsko društvo (SLD)
Udruženje Radiologa Srbije (URS)
Drustvo Digestivnih Radiologa Srbije (DDRS)
Udruzenje Neuroradiologa Srbije (UNS)
European Society of Radiology (ESR)
Balkan Society of Radiology (BSR)

Prezentacije na internacionalnim i nacionalnim kongresima

 • Marija Ratković, Sladjana Mitrić: ''The significance of measuring HbA1c in timely diagnosing chromosomopathy within pregnant woman with diabetes'',
 • Marija Ratković, Sladjana Mitrić, : “The influence of sports activities on the presence of stress incontinence in young female population”, prezentovano na:
  - 13th Annual International Ain Shams Medical Students’ Congress, Kairo, Egipat, 13.-16.februara 2005. i
  - 46. nacionalni Kongres studenata medicine i stomatologije, Kotor, Srbija i Crna Gora 3.-7.maja  2005.godine i
  - Students’ International Congress of Medical Sciences, Beograd, 13.-16. oktobra 2005. godine
 • Marija Ratković, Sladjana Mitrić : “How much are the athletes informed about the significance of the nutrition needs”, Europian Congress in Sports Science, Beograd, Srbija i Crna Gora 13.-16.jula 2005. godine
 • Marija Ratković: “Ultrasound parameters of embryotransfer and and the success of in vitro fertilization” ,prezentovano na:
  - 14th  International Student Congress of Medical Sciences, Groningen, 5.-9. jun 2007. i
  - 2nd International Students Medical Conference named by N.I.Pirogov, Moskva, 15. marta 2007. godine
 • Marija Ratković: "Parcijalna anomalna drenaža pulmonalne vene kao incidentalan nalaz na MDCT pregledu grudnog koša nakon spontanog pneumotoraksa", Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd,  6.-8. novembar 2015.godine
 • Marija Ratković, dr Tijana Tomić: “Aortokavalna fistula kao komplikacija aneurizme abdominalne aorte uz malformaciju donje suplje vene kod pacijentkinje sa neurofibromatozom “, Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd,  6.-8. novembar 2015.godine
 • Marija Ratković: ‘’Clinical significance of unusual congenital malformations of portal, pulmonary and systemic veins in every day emergency room practice’’ ,European Congress of Radiology, Wienna, Austria,  February 28th to March 4th, 2018

Dodatno obrazovanje i kontinuirana medicinska dokumentacija

 • Obuka iz doppler dijagnostike vrata, visceralnih organa i ekstremiteta – u toku
 • III - VI škola CT, MR i PET CT dijagnostike u digestivnim bolestima, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu
  Kliničkog centra Srbije i Katedra za specijalističku nastavu iz radiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 2012.-2015.
 • Škola Interventne radiologije 2016., Beograd, 07.oktobar 2016.
 • 12th WINFOCUS World Congress 2016, Ljubljana, Slovenija, 09.-10. septembar 2016.
 • Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Nove tehnologije u radiologiji", Beograd, 25. maj 2016.
 • Drugi kongres o prevenciji dopinga u sportu, Beograd, 21. maj 2016.
 • EFSUMB Endorsed Course "Disorders of hepato-portal circulation: portal hypertension and vascular liver diseases, Zagreb, Hrvatska, 04. mart 2016.
 • Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd,  6.-8. novembar 2015.
 • Škola Interventne radiologije 2015., Beograd, 09.-10.oktobar 2015.
 • KME Kurs “Osteoarticular, breast, invasive and therapeutic ultrasound”, Thomas Jefferson Ultrasound Diagnostic center i Udruženje medicinskog imidžinga Srbije, Beograd, Srbija, 11.-13,05. 2015.
 • Internacionalna MR škola, Novi Sad, Srbija, 14.-17.12. 2014.
 • Simpozijum Radiologija danas, Beograd, 26.-27.09.2014.
 • IV Kongres Neuroradiologa Srbije sa drugim naprednim kursom interventne neuroradiologije,  Beograd, 30.05. - 01.06.2014.
 • III Srpsko – Slovenački intersekcijski sastanak radiologa, Beograd, 11-12,04. 2014.
 • KME  Kurs Minimalno invazivne procedure u peritoneumu , Beograd, 04.10.2013.
 • Simpozijum  Vikend Beogradske radiologije : Achievements and aspirations, Belgrade, September 7, 2013.
 • Škola neuroradiologije, Beograd, 24.-26.05.2013.
 • III Kongres Neuroradiologa Srbije sa naprednim kursom interventne neuroradiologije, Beograd, 31.05. - 02.06.2012.
 • KME kurs  Interventna radiologija hepatobilijarnog trakta , Beograd, 26.12.2012.
 • KME kurs  Radiologija bilijarne kalkuloze,  Beograd, 28.09.2012.
 • KME kurs  Perkutane intervencije na urogenitalnom traktu, Beograd, 13.-14.10.2012.
 • KME kurs  Radiologija želuca, Beograd, Srbija, 29. - 30.09.2011.
 • Obuka iz abdominalne ultrasonografije i ultrazvuka štitne žlezde , Kabinet za abdominalnu ultrasonografiju KCS, 1.marta - 7.aprila 2011. godine (prof dr Mirjana Perišić)
 • Profesionalni program razmene studenata na odeljenju interne medicine, Univerzitetska bolnica u Martinu, Slovačka, 01.07. - 23.07. 2004.
 • Radionice SCIM 2004 -“Go with the flow”, 26.04. - 03.05. 2004.,Maribor, Slovenija

Strani jezici
Srpski
Engleski  
Francuski