Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h, subotom od 08-18h, nedeljom ne radimo

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Nataša Rakonjac

Radiolog

Dr Nataša Rakonjac rođena je 25.6.1977. god u Kragujevcu. Upisala je Medicinski fakultet 1996.god, diplomirala 2003.god sa prosečnom ocenom 9,37.

U toku osnovnih i poslediplomskih studija bila je spendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, Ministarstva nauke Republike Srbije i Rektorata Univerziteta. Kao spendista Ministarstva nauke učestvovala je na nekoliko projekata na Medicinskom fakutetu i Vojno Medicinskoj Akademiji.

Specijalizaciju iz oblas Radiologija upisala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010. god, a specijalisčki ispit položila 2014. god sa ocenom 5. U Radiološkoj službi KBC-a Zemun stalno je zaposlena od februara 2008. god. Subspecijalizaciju iz oblas digesvne radiologije zavrsila 2021.god.

Autor je oko 20 stručnih radova i publikacija iz oblas abdominalne, kardiovaskularne I muskuloskeletne radiologije i onkološkog imidžinga. Član je Evropskog I nacionalnog udruženja radiologa.