Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h vikend od 08-18h

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Perica Mutavdžić

Vaskularni hirurg

Od januara 2011. godine je zaposlen u Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Kliničkog centra Srbije. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine gde je i upisao i završio specijalizaciju iz vaskularne hirurgije. Februara 2021.godine je izabran na kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – predmet Hirurgija sa anesteziologijom. Doktorske studije iz oblasti Rekonstruktivne hirurgije upisao je 2017. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor i koautor brojnih radova i publikacija u domaćim i stranim časopisima kao i poglavlja u knjigama iz oblasti vaskularne hirurgije. Pohađao edukativne seminare i kongrese u zemlji i inostranstvu, a deo završne godine specijaizacije iz vaskularne hirurgije proveo je na edukaciji na odeljenju vaskularne hirurgije bolnice StFranziskus hospital u Minsteru (Nemačka). Takođe je učesnik i kordinator u više multicentričnih studija. Godišnje izvrši veliki broj ambulantnih i odeljenskih pregleda, kao i vaskularnih hirurških procedura i asistencija. Bavi se vaskularnim hirurškim lečenjem uključujući otvorenu i endovaskularnu hirurgiju aorte, karotidnih arterija, perifernih arterija i venskog sistema kao i ultrasonografskom dijagnostikom.