Zakazivanja pregleda

015/7-100-800 066/8-100-800

Radno vreme: 08-20h, subotom od 08-18h, nedeljom ne radimo

info@dcloznica.rs

Dijagnostički Centar
Loznica

Dr Savo Kosanović

Radiolog

Specijalizacija Radiologija

Stalni posao: Radiolog neuroradioloskog sektora odeljenja urgentne radiologije Kliničkog centra Srbije, Univerziteta u Beogradu

Rezime

Licencirani lekar sa 11 godina radnog iskustva. 3 godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (Dom zdravlja Zemun) i 8 godina u radiološkom odeljenju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije, Univerziteta u Beogradu. Široko znanje o kliničkoj etici.
Izvrsne komunikacione veštine.

Profesionalno iskustvo

Kontinuirano medicinsko obrazovanje i rad u oblasti prevencije i lečenja akutnih i hroničnih bolesti iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Planiranje i sprovođenje preventivnih i sistematskih lekarskih pregleda pacijenata, evaluacija projekata i pregleda. Klinička ispitivanja i studije efikasnosti registrovanih lekova u odabranoj grupi pacijenata.
Radiološki imidzing u odeljenju urgentne medicine sto uključuje običnu radiografiju, kompijuterizovanu tomografiju (CT) i tehnike ultrazvučnog snimanja.
Pohađao seminare, kongrese i kontinuiranu medicinsku edukaciju iz oblasti radiologije.
Dugogodisnje iskustvo u izvođenju i tumačenju radioloških procedura ažuriranih najnovijim trendovima u radiologiji
Sposobnost održavanja fokusiranosti i pod ekstremnim pritiskom rada Timski igrač i stručni komunikator

Obrazovanje

  • 1997-2001. Srednja medicinska škola u Beogradu, Srbija
  • 2001-2008 Doktorske studije medicine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija
  • 2009. Obuka za ultrasonografiju u Kliničkom centru Srbije, Univerzitet u Beogradu
  • 2012-2016 Specijalizant radiologije u Kliničkom centru Srbije, Univerziteta u Beogradu

Posao / radno iskustvo

  • 2008 -Decembar 2012 Lekar opšte prakse i ultrazvučni dijagnostičar abdomena, karlice i mekih tkiva
  • Decembar 2012. - oktobar 2016. specijalizant radiologije sa stalnim mestom u Kliničkom centru Srbije, Univerzitet u Beogradu
  • Oktobar 2016 - i dalje Radiolog neuroradioloskog sektora, odeljenja urgentne radiologije Kliničkog centra Srbije, Univerziteta u Beogradu